[site map][home]
Welkom
[gastenboek]

Welkom op mijn webstek.

Het is een verzameling van webografieŽn (gestruktureerde en geannoteerde bloemlezingen van joerels) over diverse onderwerpen, die hieronder kort worden ingeleid.

NIEUW ADRES VAN DEZE WEBSTEK: www.desonville.net
(de webstek blijft ook bereikbaar via het oude adres).

[top]

Webstek navigatie


Elke pagina van deze webstek kan bereikt worden via de site map pagina. Deze site map pagina en de home (welkom) pagina kunnen bereikt worden via de navigatie ikoontjes in de uiterste linkerbovenhoek van elke pagina.


Voor handige en snelle webstek navigatie, bevat de goudkleurige navigatie-balk onder de pagina-titel knoppen met drop-down menu's. Terwijl de menu's laden (gewoonlijk vrij snel), wordt een bericht getoond met joerel naar de site map pagina. Indien het menu-javascript geblokkeerd is of niet ondersteund wordt door uw browser, blijft deze joerel naar de site map pagina doorlopend beschikbaar. Als alles faalt, kunt u nog steeds navigeren via site map ikoontje en pagina, zoals vermeld in het kader hierboven.


U kunt omschakelen tussen Nederlands en Engels met de [n] en [e] knoppen aan de rechterzijde van de navigatie-balk.

[top]

Joerels


Op 22 maart 2005 heb ik het Nederlandse neologisme (nieuw woord) "joerel" bedacht. Het staat voor "internet-adres van de vorm http://...", en is door enige klanknabootsing afgeleid van de Engelse afkorting "url" voor "unique resource locator".


Ik heb dit woord bedacht uit mijn onvrede met het gebruik in het Nederlands van het Engelse "link" (zeker in de meervoudsvormen links of linken), een veel gebruikte term waarvoor totnogtoe blijkbaar geen algemeen aanvaard goed Nederlands ekwivalent bestaat.


Zoals het een goed nieuw woord betaamd, moet het ook nieuw zijn. Een google onderzoek op "joerel" leverde (op 22 maart 2005) nauwelijks een honderdtal vondsten op, waaruit blijkt dat het woord tot dan toe ongeveer uitsluitend bestond als een vrij zeldzame Angelsaksische voornaam.


Aangezien deze webstek zeer veel joerels bevat, heb ik er bewust voor gekozen om de joerels niet te onderlijnen, behalve wanneer de muis erover beweegt.


Vervolgens, ten behoeve van een internationaal publiek, zijn alle joerels naar externe webstekken gemerkt met een ikoontje dat de taal (of talen) van deze webstekken toont.


[n] = Nederlands [e] = English (Engels) [f] = FranÁais (Frans)
[d] = Deutsch (Duits) [c] = Castellano (Spaans) [o] = Andere
[top]

De "astro" pagina's


Deze webstek bevat heel wat materiaal over amateur-astronomie, per onderwerp gegroepeerd op diverse astro pagina's.


Vooreerst zijn er zo volledig mogelijke overzichten van Belgische en Nederlandse astro-amateur webstekken, zowel webstekken van verenigingen alsook persoonlijke webstekken van astro-amateurs. Uit het aantal en de inhoud ervan blijkt ongetwijfeld dat amateur-astronomie in onze lage landen een populaire hobby is.


Vervolgens zijn er ook enkele pagina's over diverse astro-amateur onderwerpen die niet geografisch gebonden zijn, en waar het mijn bedoeling is om 's werelds beste web-bronnen overzichtelijk te verzamelen.

[top]

De "ms" pagina


Op deze pagina vinden ms-patienten en/of hun verwanten verwijzingen naar nuttige en bruikbare informatie.

[top]

De "w3c++" pagina's


Mijn webstek voldoet aan de standaarden (specifikaties en aanbevelingen) van het World Wide Web Consortium, en mag dus terecht de betreffende W3C logo's gebruiken (zie onderaan de pagina's).


Op de w3c++ pagina's vindt u, als huidig of misschien toekomstig webstek-auteur, relevante informatie over het W3C, over HTML, CSS, JavaScript... en ook een kleine blik achter de schermen van mijn webstek. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren tot goede smaak en vooral ook tot goed vakmanschap op het wereldwijde web. Deze pagina's zijn opgesteld tijdens de grafische vormgeving van deze webstek, in 2005.

[top]

De "joerels+" pagina's


De "referentie-joerels" pagina is mijn "kaleidoskoop" van joerels naar web-bronnen van algemene aard, zoals portalen, nieuws, woordenboeken, encyclopedies enz.


Mijn "kleine kultuur-kamertje" pagina bevat bevat joerels naar webografieŽn over geschiedenis, klassieke literatuur, klassieke muziek.


De "Wereldjaar van de Fysica 2005" pagina bevat joerels naar "Wereldjaar van de Fysica 2005" webstekken, en een sektie over de Relativiteitstheorie.


De "Software Ontwikkeling" pagina bevat joerels naar allerlei kosteloos gereedschap voor software-ontwikkeling. De "Puppy Linux" pagina bevat joerels naar informatie over Linux in het algemeen, en over de "Puppy" Linux distributie in het bijzonder.
Deze software-gerichte pagina's zijn enkel beschikbaar in het Engels.

[top]

De "auteur" pagina


Op deze pagina, tenslotte, geef ik ernstige en ook wat lichtvoetige informatie over mezelf, met mijn email adres waarop u suggesties, bezwaren en kommentaren kan zenden. Dat mag u natuurlijk ook doen op mijn gastenboek (zie hieronder).


Via het drop-down menu onder auteur hebt u toegang tot mijn haaiku œuvre, een allegaartje van waarnemingen, herinneringen, overpeinzingen, woordspelingen en mantra's in drieregelige verzen van (meestal) 5+7+5 lettergrepen.

[top]

Mijn gastenboek


U kan mijn gastenboek lezen door te klikken op het boek-ikoontje in de marge links bovenaan. Het gastenboek opent in een nieuw venster, dat u later gewoon kan dichtklikken.


Post er ook uw bericht met een "hallo" of met uw kommentaar over deze webstek!


Opmerking: ik heb ervoor gekozen om mijn gastenboek niet op te splitsen naar taal; elke bezoeker kan natuurlijk posten in de taal van zijn keuze. In het gastenboek, klik op "Schrijf in gastenboek" om te posten.

[top]

Met dank aan...


  • De auteurs en webmasters van diverse webstekken waarvan ik joerels heb gesprokkeld.
  • Dominique Suys, Dirk Limpens, Frederik Bovť, Willy Vermeiren, Christophe Bogaert, Friedel Pas, Veerle Heyman, GŁnther Boerjan, Rijk-Jan Koppejan, Thierry Pauwels, Filip Rooms, Dave Suffys, Raoul Lannoy en vele anderen voor het doorspelen van joerels en voor diverse suggesties en korrekties.
  • De CCD maanopname op de startpagina is genomen door [e] Astroduvel met de [n|e|f] Astroqueyras 62-cm T62 teleskoop te St. Vťran.
  • De "oog" achtergrond van de pagina-hoofdingen is Jupiter's welbekende rode vlek, in een strook die ik heb uitgeknipt (en nogal ingrijpend nabewerkt) uit de [e] icosahedron kompositie die ik gevonden heb op Calvin J. Hamilton's "Views of the Solar System" webstek.
  • Het gastenboek is ontwikkeld door (en wordt bijgehouden op een server van) I-net, die daarmee een gratis, reklame-vrije en snel-eenvoudig te konfigureren [n] gastenboek-funktionaliteit aanbiedt voor webstek-auteurs.
(never shown)