site maphome
Astronomie in Vlaanderen
gastenboek

[n]--- Deze pagina is een webografie over amateur-astronomie in Vlaanderen.

[f]--- Cette page est une webographie d'astronomie amateur en Flandre.

[e]--- This page is a webography of amateur astronomy in Flanders, the Dutch-speaking region of Belgium. Many sites are uniquely or at least partially in English, and thus the international visitor can enjoy and form a fair idea of amateur-astronomy activities in Flanders.

[top]

Persoonlijke webstekken van amateur-astronomen in Vlaanderen

Pages personnelles d'astronomes amateurs en Flandre

Personal websites of amateur astronomers in Flanders


[A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|V|W]


[top]

VVS/JVS en afdelingen

VVS/JVS et sections locales

VVS/JVS and local chapters


Vereniging Voor Sterrenkunde - VVS: [n] www.vvs.be

JongerenVereniging voor Sterrenkunde - JVS: [n] www.vvs.be/jvs/


AktiviteitenVVS/JVS afdelingen: zie ook VVS webstek, onder "afdelingen", [n] www.vvs.be/content/view/377/233/


[top]

VVS werkgroepen

VVS groupes de travail

VVS working groups


VVS werkgroepen: zie ook VVS webstek, onder "werkgroepen", [n] www.vvs.be/content/view/98/101/Ontbonden werkgroepen

[top]

Verenigingen erkend door de VVS

Associations agréées par la VVS

Associations adopted by the VVS


Volkssterrenwachten

Volkssterrenwachten ook erkend binnen het aktieplan Wetenschapsinformatie en Innovatie van de Vlaamse Gemeenschap, zie ook [n] www.volkssterrenwacht.be | [n] www.volkssterrenwachten.beWerkgroepen van deze volkssterrenwachten


Andere erkende verenigingen

[top]

Planetaria, andere verenigingen, internet forums

Planétariums, autres associations, messageries

Planetariums, other associations, internet discussion groups


Planetaria in Vlaanderen


Andere astro-verenigingen en clubs in Vlaanderen


Nederlandstalige internet diskussiegroepen over astronomie


Wiki


Web logs en databases

[top]

Nieuws, info, linkpagina's

Nouvelles, info, liens

News, info, linkpages


(never shown)